Manfred Björkquist


Fil:Sigtuna. Björkquist.JPG
Manfred Björkquist, född 22 juni 1884 i Norrgissjö, Gideå församling, Ångermanland, död 23 november 1985 i Sigtuna, biskop i Stockholms stift 1942-1954, extra ordinarie hovpredikant 1943.

Biografi


Manfred Björkquist var son till kontraktsprosten ''Jonas'' Erik Björkquist och Clementine Aurén. Björkquist studerade semitiska språk, filosofi och pedagogik vid Uppsala universitet, och blev filosofie licentiat 1909. 1908 blev han ordförande i Uppsala Kristliga Studentförbund och hade, tillsammans med sedermera ärkebiskop Nathan Söderblom, sedermera biskop Einar Billing och biskop J.A. Eklund, ett starkt inflytande på förbundet – en inriktning som kallats ''den nya Uppsalateologin''. Ur denna formas tidigt Ungkyrkorörelsen som bland annat genomförde "studentkorståg" 1909-1911 där Björkquist deltog aktivt, och utformade dess nationalistiska program med slagordet: "Sveriges folk - ett Guds folk". Hans namn är därmed förknippat med folkkyrkotanken. Trots dessa uppenbara nationalistiska drag, var Björkquist ledamot av kristliga studenters världsförbunds styrelse 1924-26 och medlem av dess verkställande råd. Senare blev han medlem av den ekumenik allmänna råd och i den svenska ekumeniska nämnden. Han grundade tillsammans med riksdagsmannen Carl-Jonas Öberg Hampnäs folkhögskola, Norra Ångermanlands folkhögskola och var dess första rektor 1910-13.
Björkquist gjorde sig bemärkt i vida kretsar genom att (tillsammans med P. Stolpe) i januari 1912 ta initiativet till en Nationalinsamlingen för pansarbåt, vilket skedde i anslutning till att den nytillträdda liberala Regeringen Staaff II gick emot Sveriges riksdag beslut och vägrade låta bygga en Sverigeklass. Några dagar senare bildades försvarsvänliga Svenska pansarbåtsföreningen i syfte att samla ihop pengar till en F-båt, och denna förening fick efter några månader ihop 17 miljoner kronor. Björkquists insamling, som resulterade i 363.000 kronor, hade det uttalade syftet att samla pengar till sjöförsvaret, och fick med tiden regeringens gillande, till skillnad från Svenska pansarbåtsföreningen som motarbetades öppet av statsminister Karl Staaff. Eftersom Björkquist insamling kommit så långt efter nationalinsamlingen, beslutade man sig för att lägga ned insamlingen och istället skänka summan som grundplåt till ett svenskt flygvapen.
1917 var Björkquist ledande i bildandet av Sigtunastiftelsen med dess folkhögskola, läroverk (Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk) och många andra religiösa organisationer som utgått därifrån. Han var rektor där 1917-42. 1919 var han en av initiativtagarna till bildandet av Svenska kyrkans lekmannaförbund, och 1937 till Förbundet för Kristen humanism. 1939 tog han initiativet till bildandet av Det nordiska ekumeniska institutionen i Sigtuna.
1909-1926 var Björkquist redaktör för Ungkyrkorörelsens tidskrift ''Vår lösen''. 1936 blev han ledamot av Radionämnden. Under 1950-talet hade han ofta morgonandakterna i Sveriges Radio.
Den 29 november 1942 vigdes Björkquist som den förste biskopen i Stockholms stift. Stiftet hade bildats den 1 juli 1942 och följande dag samlades prästkollegiet och omröstning visade att de tre främsta kandidaterna till biskopsämbetet var biskoparna Torsten Ysander, Tor Andræ och Gustaf Aulén. När till detta lades domkapitlets röster visade det sig att Björkquist hade samma röstetal som Aulén. Då användes lottdragning som utföll till Björkquists fördel. Den 6 augusti blev också Björkquist utnämnd till biskop av regeringen, trots att han saknade Kandidatexamen och aldrig verkat som präst. Den 6 oktober vigdes han till präst i Sankta Maria kyrka, Sigtuna.
Biskopsämbetet innehade han till 1954. Han blev teologie hedersdoktor vid Lunds universitet 1923 och i Berlin 1932.
Manfred Björkquist var gift med Ruth Kjellén och var alltså svärson till Rudolf Kjellén. Hans bror Lennart Björkquist var landsantikvarie i Jämtlands län, chef för friluftsmuseet Jamtli samt föreståndare för Östersunds arbetarinstitut. En annan av hans bröder, Curt Björkquist, var pingstvän och en av Lewi Pethrus närmaste medarbetare inom förlags- och tidningsområdet.

Se även


Lista över Stockholms biskopar

Källor


''Manfred Björkquist - visionär och kyrkoledare.'' Red. av V.A. Grönquist. Artos, Skellefteå 2008, 512 sidor ISBN 978-91-7580-364-7
Torbjörn Aronson, ''Den unge Manfred Björkquist. Hur en vision av kristendomens möte med kultur och samhälle växer fram.'' Studia historico-ecclesiastica Upsaliensia 44. (Uppsala 2008)
Svenska Dagbladets årsbok 1942, s. 149-150 (biskopsutnämningen)
Biografisk artikel i ''Svenska Män och Kvinnor 1'', Albert Bonniers förlag (Sthlm 1942)
Biografisk artikel i ''Stockholms stift i ord och bild'', red. John Nilsson, Ragnar Stenberg, David Svenungsson, Iduns tryckeri AB, (Sthlm 1946)
Sven Hedin, ''Försvarsstriden 1912-1914'' (1951)
Arvid Lindman, ''Dagboksanteckningar'', utg. genom Nils F. Holm, Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia : Handlingar del 1 (Sthlm 1972)

Webbkällor


http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18307 Manfred Björkquist i Svenskt biografiskt lexikon, Band 4, 1924
http://runeberg.org/vemardet/1977/0135.html Manfred Björkquist i ''Vem är det: Svensk biografisk handbok 1977'', P.A. Norstedt & Söners förlag (Sthlm 1977)
http://www.sigtunastiftelsen.se/Historik__1053.html Sigtunastiftelsens historia från sigtunastiftelsen.se

Noter

Externa länkar


http://www.stenbanken.com/tng/getperson.php?personID=37911 Släktsidor
Kategori:Personer i Svenska kyrkan
Kategori:Biskopar i Stockholms stift
Kategori:Hundraåringar
Kategori:Födda 1884
Kategori:Avlidna 1985
Kategori:Män
Kategori:Personer i Sverige under 1900-talet
de:Manfred Björkquist
en:Manfred Björkquist

Änkebränning

Image:Burning of a Widow.jpg
Änkebränning (''sati, suttee''), innebär inom hinduismen att efterlevande hustru bränner sig levande på den döde makens likbål.
Bruket var vida utbrett i norra Indien, men förbjöds av de Brittiska Östindiska Kompaniet kolonialmyndigheterna redan 1829. Än idag anses det dock som en i hög grad religiös handling att ta bålet, och det senaste kända exemplet är från byn Deorala i Rajasthan 1987, där en ung, nygift kvinna vid namn Roop Kanwar blev änka och enligt eget val satte sig högst upp på likbålet och lät sig förtäras av lågorna. Sedan detta blivit känt samlades hundratusentals människor i byn vid en särskild ceremoni 10 dagar efter hennes död, för att få del av den välsignelse hon troddes ha nedbringat över marken där hon dog.
När den engelske generalen Charles James Napier, av en delegation hinduer, uppvaktades i ärende att upphäva av det engelska förbudet mot änkebränning, hänvisade delegationen till änkebränningens betydelse i indisk och hinduisk kulturell tradition. Generalen redogjorde för den engelska kulturella traditionen, att, i händelse någon bränner en kvinna levande, slå ett rep runt kvinnobrännarens hals för att sedan hängning honom. Hinduerna hade engelsmannens försäkran att följde de bara sin tradition och reste ett bål, så skulle engelsmännen följa sin och resa en galge.
I nutida Indien är änkebränning inte endast förbjudet utan också ovanligt.

Se även


Hemgiftsmord

Källor


Kategori:Hinduismens riter
Kategori:Våld i nära relationer
nl: Weduwenverbranding (India)

Kompis

Kompis är en synonym för vän och kommer från ordet kompanjon. Ordet kan syfta på:
ett tv-program i kanalen ZTV som sändes på från måndag till torsdag. Den första säsongen av ''Kompis (TV-program)'' sändes hösten TV-året 1999 och den sista hösten TV-året 2001. Programledare var Tobias Kagelind. Programmet var ett videoönskingsprogram till vilket tittarna kunde ringa in och önska musikvideor. Detta kombinerades med tävlingar av olika slag. Bland annat kunde tittarna ringa in till programmet och sjunga. Artisten Moe (artist) upptäcktes på detta sätt.
en svensk elektropoptrio som bildades 1999 av Carl-Henrik Hallén & Daniel Nordh. Bandet, som numera även innefattar Markus Hasselblom släppte våren 2005 sitt självbetitlade minialbum på det engelska skivbolaget Sunday Best. Bandet Kompis (musikgrupp) har sedan tidigare gett ut musik på skivbolag såsom Tellé och Ultimate Dilemma.
ett musikalbum från 2002 med vokalgruppen Riltons Vänner, ''Kompis (musikalbum)''
en hjälptelefon som barn och ungdomar kan ringa till när de mår dåligt och behöver prata med någon, Jourhavande kompis,
ett religiöst möte, som vänder sig till barn cirka 7-12 år, under Torpkonferensen.
en dator, COMPIS.
Kategori:Svenska musikgrupper
Kategori:TV-program på ZTV

Erik Emundsson

#redirectErik Anundsson

Jacob Graver

Bild:JOHANJ~2.gif
Bild:Jacob Gravers namnteckning.gif
Jacob Graver, född i november 1708 i Nicolai församling i Gamla stan i Stockholm, död 19 november 1779, mannen som gett namn till Jakobsbergs gård i Bredäng, en gård välkänd för många Skärholmen. Gården hette tidigare Ålgrytetorpet (från början Ulvgryte), men gavs efter ombyggnaden till herrgård gav namnet Jacobsberg.

Familj


Fadern var den till Sverige invandrade holländske kryddhandlaren Jacob Graver d. ä. Modern var Johanna Kruger, även hon av holländsk börd. Familjen bodde i Gamla stan i västra kvarteret, som 73 år senare blev Kv. Mercurius.
Tidigare hade fadern varit gift med Katarina Meitens som dog 1698 och var släkt med porträttmålaren Martin van Meytens.
Johan Jacob Graver föddes i november 1708 i Nicolai församling i Stockholm och döps den 12 november. Han hade när han kom till världen redan fem halvsystrar och en halvbror samt fyra helsystrar. Antalet barn i huset utökadess år 1712 med ytterligare en flicka.
Johan Jacobs mor, Johanna Kruger, var dotter till Sophonius Kruger och hans hustru Amalia Horleman. Den förmögna familjen Kruger bodde på Kungsholmen i den så kallade Permanska malmgården. Sophonius var född i Holland och Amalias föräldrar hade en blandning av tyska och holländska gener. Amalia var faster till den berömde arkitekten Carl Hårleman. Ett ”o” blev ett ”å” när en familjemedlem av den konstnärliga familjen adlades 1699.
När Jacob var 21 år dog hans far. Den unge sonen blev, tillsammans med den ene halvsysterns man, Isaac Tiquet, ansvarig för familjen under de närmaste kommande åren. Jacob arbetade redan sedan en tid hos handelsmannen Henrik Steinhausen i Stockholm, sonen till ägarparet på Gusums bruk, Heinrich Steinhausen och Catarina Spadling. Jacob lärde sig tydligen handelsmannens yrke på bästa sätt, för redan 1738 inkallades Jacob till Handelskollegiet anklagad för att ha idkat handel utan att vara borgare. Under resten av hans liv kommer rättegångar av olika slag vara en del av Gravers liv.

Äktenskap och barn


23 oktober 1740 gifte sig den 32-årige Jacob Graver med 21-åriga Ulrika Petronella Blomberg. Brudens yngste syster, Maria Helena hade året innan gift sig med Jacobs jämnårige vän, Carl Niclas Wadström. Paret Wadströms flyttade in i ett hus ägt av vinhandlaren och familjevännen Johan Alnoor. Johan Alnoors svärmor var syster med Jacobs mor, Johanna Kruger.
Jacob och Ulrika Petronella fick tre söner. Jacob Adolph och Johan Ulric, födda 1741 resp. 1742. avled i en "hetsig sjukdom" i april 1760. Inget nämns om dessa båda söner i Gravers efterlämnade handlingar. Ytterligare en son, Henrik Bernard, föddes år 1750. Mamman, Ulrika Petronella, är sjuklig redan nu, varför Henrik fick tillbringa mycken tid av sin uppväxt med en guvernant. Henrik är på många sätt ett besvärligt barn. Han sägs varit trög till förståndet och synnerligen svårhanterlig. Vid ett tillfälle några år senare, uttalar pappan Jacob att "sonen kommer driva sin far i graven". Efter Ulrika Petronellas död fick Jacob ytterligare tre barn med den tidigare guvernanten Maria Magdalena Eurenia.

Affärer


Den 22 juni 1742 fick äntligen Johan Jacob Graver sitt efterlängtade burskap och blev därmed en accepterad borgare och handelsman i staden. Nu utvecklades goda förbindelser med bruksägarna på Leufsta och Dannemora och de kan inte ha varit annat än nyttiga för affärsrörelsen. På liknande sätt var familjeförbindelserna och andra inflytelserika handelsmän och bankirer i Amsterdam också till stor hjälp för Gravers affärsutveckling.
Jacob hade mycket goda affärsförbindelser med den stora och kända handelsfirman Jennings & Finlay. Fram till 1757 skeppades mycket järn från Leufsta, Österby och Dannemora över Stockholm hamn av denna trio handelsmän. De tre samarbetade även i ett försök att bilda en slags järnförsäljningskartell.
Den mångsidige grosshandlaren Jacob Graver missade aldrig en chans att tjäna pengar. När de stora grosshandlarna och affärskollegorna John Jennings och Robert Finlay 1752 föreslog att man borde starta ett garveri, som kunde finansieras med en tredjedel var. Då dröjde det inte länge förrän Jacob Graver hade skaffat tomtmark. Av fabrikören Christopher Eichhorn och uppbördskommissarien Johan Molin Salomonsson köper han tomter i kvarteret Asplunden på Kungsholmen, bredvid sin morfars gård, den Permanska gården.

Garveriversamheten


De tre intressenterna begärde hos Kungl. Majt. Särskilt privilegium att för en "engelsk garfverii fabrique" få använda ekbark för vegetabilisk garvning av tjocka oxhudar till sulläder. Den 29 juni 1752 erhölls tillståndet. Av olika kontobeteckningar i den efterlämnade bokföringen kan man förstå att även skinn från katt, får, häst, kalv, ja även skinn från hundar bereddes. En nackdel för rörelsens verksamhet var att garveriet sålde direkt till skomästareskrån, vilket betydde endast några få hudar åt gången. Det innebar ofta försenade betalningar från individuella skomakare.
Under de kommande åren pågår stor byggverksamhet på tomten i den nuvarande parken nedanför det som idag är Landstingshuset, Stockholm och tidigare Garnisonssjukhuset i Stockholm.
Garveriverksamheten utvecklades inte på det sätt som intressenterna hoppades på. Det största besväret var att få tag på ekbark för garveriberedningen. Björkbark användes som ersättning, men då protesterade garveriskrået. Nu följer en lång serie juridiska processer och överklaganden. Tvisten hamnade så småningom på själva kungens bord och partierna med björkbark som garveriet hade på lager, beläggs med kvarstad. En liknande tvist angående påståendet om dålig kvalitet på sulläder, gick också emot trion Jennings, Finlay och Graver.
Pommerska kriget rasade mellan 1757-1762 med katastrofala följder för Sverige och Sveriges ekonomi med bl a starkt stigande inflation. Förmodligen hoppades garveriägarna på stora vinster från produktionen av militärt sulläder. Trots att efterfrågan var stor, var kvaliteten starkt ifrågasatt av garveriskrået och riksdagen medgav åter från 1761 införsel av konkurrerande utländskt läder. Garveriet avvecklades den 20 februari 1762 och obestyrkta uppgifter påstår att det gått med ca 100.000 dalers förlust. ( Som jämförelse: 1760 kostade en tunna = ca 160 liter spannmål 35 daler )
Trots förlusterna med garverirörelsen var Jacob Graver fortfarande en rik man. Vid sidan av sina järnaffärer verkar det som om han också drev försäkringsverksamhet som ombud för Wadström. Men även någon slags bankirverksamhet, med utgivning av reverser till både kunder och familjemedlemmar. Sex procent på lånesumman syns vara den vanligaste räntesatsen.
Hur kommer det sig nu att en rik och driftig stockholmare, som Graver utan tvivel var, börjar tänka på att flytta till Östergötland. Det finns inget entydigt svar på den frågan. Avvecklingen i Stockholm och utflyttningen var förmodligen beroende av flera påverkande faktorer.

Jakobsbergs gård


Bild:Jakobsbergs gård Bredäng Stockholm 2005-09-17.JPG
Ute vid Sätra gård låg vid den tiden ett trevligt med enkelt torp kallad Ulvgryte eller Ålgryte. Ägaren till Sätra gård, generalen Henrik von Brinkman hade dött 1745 och av sonen löjtnanten Edvard von Brinkman kunde troligen Jacob Graver från 1748 utan större svårigheter arrendera torpet. Förmodligen har svågern Carl Niclas Wadström, nybliven häradshövding, med sin erfarenhet om dåtidens fastighetsmäklare, haft ett finger med uppgörelsen av arrendet. Wadström hyrde från samma år det då förfallna godset Årsta och medverkar senare till utbyggnaden av Hägerstens gård. Tillbyggnaden av Corps de logi med en övervåning genomfördes förmodligen efter muntlig överenskommelse med von Brinkman. Det ombyggda torpet döptes därefter om till det för Jacob mera passande namnet Jacobsberg. När ombyggnaden gjordes har inte kunnat spåras i arkiven, men de lär ha stått färdigt 1749.
I det idylliska Jacobsberg ,som alltid kallades för ”torpet” inom familjen Graver, tillbringades många glada stunder i sällskap av släkt samt goda och vittra vänner. Den i Rodgas arkiv funna poesiboken vittnar om namnsdagsfester, födelsedagskalas och andra begivenheter som sträcker sig över årets alla dagar. Bland hyllningsdikter och skålande verser finns även några korta teaterpjäser.
Personer som grosshandlaren Nils Hasselgren, hans hustru Elisabeth, magistern Johan Mikael Fant, Carl Torpadius, läkaren Johan Gustav Hallman, diplomaten Henrik Brandell och Olof von Dahlin var några av alla de vänner, besökare och festdeltagare som syntes på Jacobsberg. I samlingen fanns minst två nära vänner till Carl Mikael Bellman, nämligen Carl Israel Hallman (”Bror Bellman, bror Hallman och bror Kexell”) och Nils Hasselgren.

Graverska bostadshuset


Fil:Graverska huset på Landstingstomten.JPG
Graverska bostadshuset har årtalet 1754 över porten, men var inte färdiginrett förrän 1755. ”Fabriqueren” Jacob Graver har hushåll på fastigheten med 18 personer, men verkar ännu år 1755 inte ha flyttat dit med den egna familjen. Nuvarande ägaren, Stockholms läns landsting, har under år 2000 pietetsfullt renoverat första våningen av huset. På väggarna i stora salen finns landskapsmålningar som föreställer strängt tuktade parklandskap med terrasser, trappor och spatserande rokokoherrskap och är utförda av Lars Gottman efter förlagor av J. Lejoue.
Jacob Graver var mantalsskriven på Kungsholmen med ett hushåll på 15 personer år 1760. Från poesiboken vet man att familjen alternerade mellan sina båda boställen. Mycket av tiden bodde man på Jacobsberg. Med tanken på stanken från ett garveri, är det lätt att förstå att familjen föredrog Jacobsbergs friskare luft, åtminstone på sommaren. ( Läs mer om garverierna på Kungsholmen i Per Anders Fogelströms ''Vävarnas barn'' )

Flytten till Östergötland


Firman Jennings & Finlay hade börjat köpa järnbruk efter järnbruk i både Sverige och Finland. Den yngre men mer erfarne John Jennings insåg snabbt faran med denna växande skuldsättning, samtidigt som hans partner hade skaffat sig ett rykte om att vara oförsiktig med pengar. Partnerskapet upplöstes därför i vänskapliga former den 20 juli 1762. Andra – visserligen mera spekulativa skäl – kan ha spelat in i flyttningstankarna. Jacob Graver var en ivrig ”hatt” men kanske anade han att mössorna var på frammarsch och att deras tid vid makten nalkades. Mycket riktigt drev ”mössorna” fram en räfst mot växlingskontorets intressenter, som anklagades för att ha drivit upp kursen för egen vinning. Rika grosshandlare som Gustav Kierman hamnade på Marstrands fästning och andra ”pampar” som Claes Grill, Jean Henri Lefbure och Herman Petersen fick betala enorma bötesbelopp. Hur Graver kom undan är en gåta, men anledningan kan vara att hade flyttat till Östergötland och inte kunde ses vara direkt involverad. Privata skäl kan också ha vägt tungt vid övervägandet om en flyttning. Hustrun Ulrika Petronella var sjuklig. En överflyttning av hennes sjukbädd till Rodga skulle ha inneburit ett närmare avstånd till systern, Carl Niklas Wadströms hustru, Maria.
Gravers utflyttning till Östergötland var inget förhastat beslut. Han besökte Rodga och bekostade nummertavlan i Simonstorps kyrka i maj 1762. Lägg märke till att dateringen är före Jennings – Finlays separering i juni. Efter principförhandlingar om Rodga med Carl Niklas Wadström och ägaren Baron Hamilton under 1762, köper Graver hela egendomskomplexet för 1.185.000 daler kopparmynt. Köpehandlingen är daterad den 20 januari 1763 och finns ännu bevarad på Björnsnäs säteri utanför Norrköping. I och med köpet blir han ägare både till Rodga och Hults Bruk. I köptebrevet står det så här :
''Cattunsfabriken Rodga med 18 vävstolar, såg och mjölkvarn samt Hults Bruk bestående av .. en ämneshammare med 500 skeppunds smide, en plåthammare med 200 d:o stångjärnssmide, ellofwa stycken kniphamrar, samt en qwarn''. I köpte ingick också ''Berustade säteriet Sillesio, Näkna masugn och Stens Stångjärnshammare med därtill hörande Grufwor''. Köpeskillingen uppgick till ''Ellofwa hundrade åttatijo fem tusen daler kopparmynt''.
Han kommer hem till en fest på Jacobsberg den 2 februari 1763 efter att ha skriftligt genomfört köpet. Elva dagar senare säljer han sitt älskade Jacobsberg för en obekant summa till sina goda vänner Nils och Elisabeth Hasselgren. Husen står förmodligen vid tiden för försäljningen på ofri grund, varför ägaren till Sätra gård år 1766 genomförde avstyckningen och arrenderade ut tomtmarken till paret Hasselgren.
Beträffande garverifabriken på Kungsholmen anger Graver vid bouppteckning efter sin hustru, att "thetta wärk nu mera är nedlagt och arbetet uphört, så at allena husen äro at concidereda"
<poem>När jag wäl på ödet hämnas
När dessa tysta kullar lemnas
Af en så kier och redig wän.
– mina tankar sällskap giöra
och daglig mig till minnes föra
den stund I kommer hit igen.
En resa snar ock lycklig blefwe,
Det nöije Eder himlen gifwe
Som aldrig nånsin wexlar om
När Rodga Er som Herre kienner
Så tänk ibland uppå de wänner
Som efter Er på Torpet kom.
</poem>
Dessa strofer deklamerade Nils (Niclas) Hasselgren, nytillträdde ägaren till Jacobsberg gård, för godsägaren Johan Jacob Graver när denne den 2 juni 1763 passerar gården i Brännkyrka socken på väg till sitt nyss inköpta Rodga i Östergötland.

Första hustruns död och Jacob Gravers omgifte


Bild:Ulrikas lik3.jpg
Kvar på Jacobsbergs gård fanns Gravers 44-åriga hustru Ulrika Petronella Blomberg och yngste sonen. Hon låg till sängs och dog nio dagar senare till följd av en långvarig sjukdom. Dödsorsaken tros vara vattensot.
Om Jacob hann hem i tid till sin hustrus dödsbädd den 10 juni ger historien inget svar på. Begravningen skedde den 16 juni i Kungsholmens församling. Redan trettondagsafton 1764 gifte Jacob om sig med den yngste sonens guvernant, Maria Magdalena Eurenia, en 34-årig prästdotter från Torsåker. Vigseln skedde i Klara församling i Stockholm och bröllopsfesten hölls i huset på Kungsholmen. Paret får en son, Johan Jacob, född 1765 och en dotter, Johanna Maria, född 1767.
Det påstås att någon dam spökar på Jacobsbergs gård. Eventuellt är det Ulrika Petronella.
Johan Jacob Graver avled på Rodga säteri den 19 november 1779, och han är även begraven där. Gravstenen är i vit marmor och bär följande inskription om Jacob Graver.
''Inom Denna Borg Äro Begrafne Brukspatron Jacob Grawer Egare till Rodga Malmö Sillsiö och Tängtorp Säterier samt Hult och Näkna Stångjernshamrar. Död på Rodga 1779 den 19 November 72 år gammal.''
Graven är gemensam med http://www.edu.linkoping.se/lokalhistoria/oden/2004/graver.html Maria Magdalena Graver och den man som hon gifte om sig med, Christian Brandt.

Se även


Graversfors
Rodga
Bredäng
http://www.jakobsbergsgard.org.se/vattusot.htm Vattusot
Kategori:Personer inom Sveriges näringsliv
Kategori:Födda 1708
Kategori:Avlidna 1779
Kategori:Män

Söderberg & Haak AB

Bild:Söderberg och Haak.JPG i Stockholm med varumärket i tegelväggen]]
Söderberg & Haak AB ''(S & H)'' var ett stålgrossistföretag bildat 1866 av Per Söderberg. Under moderbolagets Ratos ledning fusionerades Söderberg & Haak 1976 med konkurrenten AB Odelberg & Olson (inom AB Tibnorinvest-koncernen) till Tibnor. Sedan 1979 ingår Tibnor i SSAB.

Historik


Söderberg & Haak bildas


År 1866 inregistrerades ''Handelsbolaget Söderberg & Haak'', Sveriges första enskilda grossist för järn och järnmanufaktur. Initiativtagare var den f.d. smidesmästaren vid Garpenberg, Per Söderberg (1836-81). Verksamheten var till att börja med inrymd i ett par rum i fastigheten Köpmantorget 1 i Stockholm. Snart flyttade man dock till större lokaler och 1891 kunde ett nytt storlager tas i bruk i ett gammalt sockerbruk vid Södermälarstrand. 1904 ombildades firman till aktiebolag.

Verksamheten växer


Inledningsvis var inriktningen på firman grossistverksamhet inom järn och stål, men företaget diversifierade sig så småningom och började bl.a. sälja jordbruksredskap. Denna del av verksamheten växte och 1898 bildades en särskild avdelning för lantbruksmaskiner. Lagerrörelsen började från denna tid byggas ut på allvar vid sidan om den rena försäljningsverksamheten, och i början av 1920-talet etablerades ett nytt stållager vid Liljeholmen. Att lagerverksamheten förlades dit betydde att man nu kunde distribuera varorna via järnväg, bil eller båt.

Ratos bildas och S & H blir dotterbolag


Under bröderna Ragnar Söderberg och Torsten Söderberg ledning bildades systerbolaget ''Ratos'' (RAgnar och TOrsten Söderberg) 1934 i avsikt att bygga upp en värdepappersportfölj. År 1947 gjordes Söderberg & Haak om till dotterbolag till Ratos, som börsintroduktion 1954. Under tiden hade Ratos värdepappersportfölj växt och större aktieinnehav fanns nu i Trafik AB Grängesberg-Oxelösund (nuvarande SAPA), Kopparfors AB, Holmens Bruk AB och Esselte (nuvarande Esselte).
År 1960 bildades Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser. Avkastningen från dessa bestämdes att gå till vetenskaplig forskning och undervisning i ekonomi, medicin och rättsvetenskap.

Tibnor AB bildas


År 1976 förvärvade Ratos konkurrenten AB Tibnorinvest med vilken man lät sammanföra sin stålgrossistverksamhet till Tibnor. I samband med detta frånsåldes lantbruksmaskinavdelningen och Söderberg & Haak Maskin AB bildades. Tre år senare, 1979, förvärvades Tibnor av SSAB.

Externa länkar


http://www.ratos.se Ratos
http://www.tibnor.se/ Tibnor
http://www.sodhaak.se/ Söderberg & Haak Maskin AB
http://www.soderbergsstiftelser.se/ Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser
Kategori:Ej längre existerande svenska företag

Sten Samuelsson

Sten Samuelson

Lidl

Lidl (uttal: ) är en tysk livsmedelskedja som enbart har lågprisbutiker. Företaget har verksamhet i stora delar av Europa.
År 2002 hade Lidl 6&nbsp;000 butiker (varav 3&nbsp;000 utanför Tyskland). Omsättningen var ungefär 160 miljarder kronor, vilket var en ökning med drygt 30 % jämfört med föregående år. 2010 omfattade kedjan över 9&nbsp;000 butiker. Stiftelsen Lidl Stiftung som äger Lidl kontrolleras av grundaren Dieter Schwarz med familj. Huvudkontoret ligger i Neckarsulm, Tyskland. Lidls grundarfamilj äger genom Schwarz-Group-stiftelsen också en annan livsmedelskedja i Europa: Kaufland. Tillsammans äger de över 9&nbsp;900 butiker, har mer än 280&nbsp;000 anställda och har en årlig omsättning på över 500 miljarder kronor (2010).
Kedjans största konkurrent är Aldi.

Historia


Lidls historia går tillbaka till 1930 då Josef Schwarz gick in i Südfrüchte Großhandlung Lidl & Co i Heilbronn. Detta företag blev Firma Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortiments-Großhandel. 1944 var företaget förstört men återuppbyggdes efter kriget. 1972 blev Neckarsulm plats för huvudkontoret. 1973 började skapandet av dagens Lidl då grundarens son Dieter Schwarz började öppna lågprisbutiker. Den första öppnades i Ludwigshafen. För att undvika negativa associationer (Schwarzmarkt, svart marknad) gavs den nya butikskedjan namnet Lidl och inte familjenamnet Schwarz.

Butikerna


Fil:Innenansicht.jpg.
]
Lidl har butiker i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, Grekland, Storbritannien, Malta, Nederländerna, Italien, Irland, Kroatien, Österrike, Polen, Portugal, Sverige, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Ungern. Butikerna, som i regel befinner sig någonstans mellan en närbutik och en stormarknad på storleksskalan, läggs oftast utanför stadskärnorna i för Lidl särskilt uppförda byggnader. De följer samma mönster och liknar varandra invändigt.
Lidl har gjort sig känt för att hålla låga priser; företagets slogan är ''ist billig'' (’är billigt’). Några punkter bakom prisnivån:
Effektiv distribution och logistik, centrerad till ett fåtal orter.
Reducerat sortiment och få färskvaror. (Ca 2000 fasta varor)
Mycket stor andel egna märkesvaror (EMV).
Enkelt och enhetligt utformade butiker i billiga lägen utanför stadskärnorna.
Begränsad bemanning.
Lidl har ekologiska produkter under namnet ''Biotrend'' och ett märke ''Fairglobe'' syftande på rättvis handel.

Personal


Lidl är en stor arbetsgivare med mer än 180 000 anställda. De har fått kritik, och fällts i domstol för antifackliga åtgärder och har kritiserats för att ha dokumenterat de anställda.
De anställda har uniformstvång, (särskiljande kläder) vanligen mörka byxor och ljusblå tröjor eller skjortor med företagets logotyp på.

Lidl i Sverige


Fil:Lidl-butiken i Bergsjön, Göteborg, den 23 oktober 2005..JPG.]]
File:Lidl butik Hagfors.jpg.]]
Under 2003 började företaget etablera butiker i Sverige. Lidl har som policy att inte uttala sig i massmedia och har hamnat i blåsväder när det gäller frågor som personalens arbetsmiljö- och anställningsförhållanden, men enligt Handelsanställdas förbund, som är personalens fackförening, är det ingen skillnad mellan Lidl och andra arbetsgivare inom dagligvaruhandeln i Sverige. Lidl har tidigare kritiserats för avsaknaden av miljömärke och rättvisemärkta produkter i butikerna men har sedan maj 2007 ett begränsat sortiment med rättvisemärkta produkter. Lidl har fram till år 2009 byggt cirka 146 butiker sedan etableringen i Sverige. Kedjan gick år 2006 fortfarande med förlust. 2008 var förlusten 321 miljoner efter finansnetto, i Sverige.
I januari 2009 meddelade bolaget via ett pressmeddelande att de lägger ner fem butiker i Sverige.
Under midsommaren 2005 visade Lidl för första gången reklam i svensk tv. Filmerna, som visades i TV4, bestod av filmade sekvenser från en Lidlbutik, bilder på varor och erbjudanden samt en sångversion av sloganen (Lidl är billigt). Enligt Dagens Media har Lidls reklamchef sagt att kampanjen var den största de hittills gjort i Sverige.
Lidl har haft en mediestrategi som gått ut på att de varit restriktiva i sina kontakter med media och inte gett några intervjuer, men i januari 2010 förklarade det svenska bolagets vd Werner Evertsen att strategin varit felaktig och att strategin skall ändras.

Källor

Externa länkar


http://www.lidl.se Lidl Sverige
Kategori:Tyska företag
Kategori:Dagligvarubutiker
Kategori:Företag bildade 1930
ar:ليدل
cs:Lidl
da:Lidl
de:Lidl
el:Lidl
en:Lidl
es:Lidl
eo:Lidl
eu:Lidl
fa:لیدل
fr:Lidl
ga:Lidl
gl:Lidl
hr:Lidl
it:Lidl
ka:Lidl
lt:Lidl
hu:Lidl
nl:Lidl
ja:リドル
no:Lidl
nn:Lidl
pms:Lidl
pl:Lidl
pt:Lidl
ksh:Lidl
ro:Lidl
ru:Lidl
simple:Lidl
sk:Lidl
fi:Lidl
tr:Lidl
uk:Lidl
zh:Lidl

Rune Andersson


Nils ''Rune'' Andersson, född 14 oktober 1944 i Kyrkhult, är en svensk företagsledare.
Andersson blev den först anställde vid Högskolan i Luleå 1971. Han var högskolans förvaltningschef 1971-1974. Senare under 1970-talet var han chef för bland annat Plannja AB och Electrolux storköksdivision. Trelleborg AB kom att bli en av Sveriges största industrikoncerner under Anderssons ledning 1983-1990 som VD och koncernchef, han var styrelseordförande för samma företag 1990-2002. Han har också varit styrelseordförande för AB Electrolux. Andersson promoverades till teknologie hedersdoktor vid Högskolan i Luleå 1989.
Andersson är även hästintresserad och fotbollsintresserad. Han bedriver framgångsrik travträning genom sitt företag Mellby Gård AB (genom vilket han även äger Söderberg & Haak Maskin AB.) Han är en stor supporter till fotbollslaget Trelleborgs FF och har genom åren skänkt miljonbelopp till klubben. Han är hedersmedlem i styrelsen och har tidigare varit förste vice ordförande.
Efter studier vid Chalmers tekniska högskola erhöll Andersson 1968 en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad och har varit fortsatt engagerad i Chalmers, bland annat som betydande sponsor till dess studentkår vid byggnationen av det nya kårhuset och i synnerhet skolans största hörsal RunAn.
Andersson äger även Eriksberg, Blekinge i Blekinge.
Andersson invaldes 1988 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.
Andersson var med i en scen och sjöng i Bröderna Lejonhjärta.

Källor


Kategori:Svenska väg- och vattenbyggnadsingenjörer
Kategori:Personer inom Sveriges näringsliv
Kategori:Alumner från Chalmers tekniska högskola
Kategori:Personer verksamma vid Luleå tekniska universitet
Kategori:Hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet
Kategori:LIVA
Kategori:Män
Kategori:Födda 1944
Kategori:Levande personer

Upphovsman


Upphovsman är den man eller kvinna som skapat ett självständigt verk. Med självständigt avses att verket ska vara resultat av en intellektuell prestation som särskiljer den från tidigare alster av liknande slag.
Med verk avses:
# skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal
# datorprogram
# musik eller sceniskt verk
# filmverk
# fotografi verk eller något annat alster av bildkonst
# alster av byggnadskonst eller brukskonst
# verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.
Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. Även förberedande designmaterial för datorprogram kan vara ett verk. Den intellektuella prestationem behöver inte uppnå någon större verkshöjd blott den har tillräcklig egenart för att utesluta att en nära överensstämmande prestaion självständigt ska kunna åstadkommas av någon annan. Det tycks vara tillräckligt att den skiljer sig från tidigare ansträngningar.

Wikipedia som exempel


Ett verk kan ha flera upphovsmän. Detta kan förekomma när flera samarbetat om ett verk eller vid skapandet av artikel på till exempel Wikipedia, när flera personer lämnat bidrag efter varandra. En upphovsman är i det fallet en person som bidragit på ett väsentligt sätt genom att skapa en del av artikeln som även lösryckt ur sitt sammanhang kan anses vara ett självständigt skapad del utan vilken artikeln inte kan anses vara komplett. Upphovsmännen kan uppträda kollektivt. Detta hindrar inte en enskild upphovsman att uppträda enskilt avseende den del han själv skapat av verket. Attribution till en artikel bör ske med angivande av källa till titel på verket, upphovsman med namn eller namn på dem som tillsammans bidragit och wikimedias commons licens. Detta har senast utvecklats på http://www.kristinaalexanderson.se/?p=3383 Kristina Alexandersons blogg. Frågan har uppkommit om en person som lämnat sitt bidrag på Wikipedia senare kan återkalla sitt medgivande. Svaret på den frågan är helt enkelt att det är omöjligt. Medgivande som lämnats kan inte senare återkallas.

Sekundär upphovsman


Sekundär upphovsman är ett uttryck som används främst i immaterialrätt sammanhang. Det man syftar på är, till skillnad från upphovsmannen, en utövare av verket.

Jämför


Upphovsrätt

Referenser


Kategori:Juridik
Kategori:Upphovsrätt
en:Authorship

Cia Soro

Cia Soro, född ''Carina Berg'' 2 december 1963, är en Sverige tidigare programledare och sångerska, numer egen företagare.
Hon arbetade en tid på Chat Noir (Stockholm) i Stockholm. Hon var under 1980-talet programledare för TV-programmet ''Bagen'' som visade musikvideor. Några år senare var hon programledare i ZTV som till en början var ett program i TV3 och TV4.
År Musikåret 1983-Musikåret 1984 var Soro aktiv i Ubangi (popgrupp), tillsammans med bland andra Orup, som hann att ge ut två album samt ett antal singlar. Ubangis samlade produktion utgavs senare på en CD (Oh no, I'm pregnant). En kortvarig konstellation med Orup var Thereisno Orchestra som bara gav ut ett album. Soro var med i den svenska kalkonfilmen Lust från 1994. Musikåret 1995-Musikåret 1998 aktiv i Whale (popgrupp) tillsammans med Henrik Schyffert och Gordon Cyrus.
Soro äger numera en bokhandel på Sardinien samt exporterar vin och delikatesser till Sverige tillsammans med sin bror.

Källor


Radioprogrammet Kvällspasset, SR P3
Kategori:Födda 1963
Kategori:Svenska TV-programledare
Kategori:Kvinnor
Kategori:Levande personer
en:Cia Berg

National Hockey League 2003/2004


National Hockey League 2003/2004 var den 87:e säsongen av NHL, där samtliga 30 lag spelade 82 grundseriesmatcher innan det avgjorts vilka 16 lag som gick vidare till slutspelet. Säsongen avgjordes i den sista finalmatchen den 7 juni Sportåret 2004 då Tampa Bay Lightning vann Stanley-Cup för första gången efter finalseger mot Calgary Flames med 4–3 i matcher.
Det här var första gången sedan säsongen National Hockey League 1969/1970 som hemmalagen bar mörka tröjor på hemmaplan.
Under säsongen inträffade några tragedier som när Atlanta Thrashers Dany Heatley körde ihjäl lagkamraten Dan Snyder, Heatley överlevde dock olyckan. Dessutom inträffade ''The Bertuzzi Incident'' då Vancouver Canucks Todd Bertuzzi överföll en spelare som bröt nacken men överlevde men blev lam.
Martin St. Louis, Tampa Bay Lightning, vann poängligan på 94 poäng (38 mål + 56 assist) och blev därmed en förste spelaren från Tampa Bay att vinna poängligan under grundserien. St. Louis 94 poäng var också den lägsta poängen en spelare fått sedan Stan Mikita, Chicago Black Hawks, vann poängligan säsongen National Hockey League 1967/1968 på 87 poäng.
Målsnittet hamnade denna säsong på 5,14 mål/match, vilket är det lägsta sedan säsongen National Hockey League 1954/1955 då snittet blev 5,04 mål/match.

Grundserien


Eastern Conference


<small>''Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, ÖTF = Övertidsförlust, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng, MSK = Målskillnad''</small>
Lag i GRÖN färg till slutspel.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.
Lagen som kvalificerade sig för slutspel förutom de fyra divisionsvinnarna var de tolv lag (sex i varje konferens) som hade mest poäng i grundserien.

Western Conference

Poängligan


''Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng''

Slutspelet


16 lag gör upp om Stanley Cup. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.
<big>Conference-kvartsfinaler</big>
Tampa Bay Lightning-New York Islanders
:''Tampa Bay vann serien med 4-1''
8 april: Tampa Bay 3-0 Islanders
10 april: Tampa Bay 0-3 Islanders
12 april: Islanders 0-3 Tampa Bay
14 april: Islanders 0-3 Tampa Bay
16 april: Tampa Bay 3-2 Islanders (ÖT)
Boston Bruins-Montreal Canadiens
:''Montreal vann serien med 4-3''
7 april: Boston 3-0 Montreal
9 april: Boston 2-1 Montreal (ÖT)
11 april: Montreal 3-2 Boston
13 april: Montreal 3-4 Boston (2 ÖT)
15 april Boston 1-5 Montreal
17 april Montreal 5-2 Boston
19 april: Boston 0-2 Montreal
Philadelphia Flyers-New Jersey Devils
:''Philadelphia vann serien med 4-1''
8 april: Philadelphia 3-2 New Jersey
10 april: Philadelphia 3-2 New Jersey
12 april: New Jersey 4-2 Philadelphia
14 april: New Jersey 0-3 Philadelphia
17 april: Philadelphia 3-1 New Jersey
Toronto Maple Leafs-Ottawa Senators
:''Toronto vann serien med 4-3''
8 april: Toronto 2-4 Ottawa
10 april: Toronto 2-0 Ottawa
12 april: Ottawa 0-2 Toronto
14 april: Ottawa 4-1 Toronto
16 april: Toronto 2-0 Ottawa
18 april: Ottawa 2-1 Toronto (2OT)
20 april: Toronto 4-1 Ottawa
Detroit Red Wings-Nashville Predators
:''Detroit vann serien med 4-2''
7 april: Detroit 3-1 Nashville
10 april: Detroit 2-1 Nashville
11 april: Nashville 3-1 Detroit
13 april: Nashville 3-0 Detroit
15 april: Detroit 4-1 Nashville
17 april: Nashville 0-2 Detroit
San Jose Sharks-St. Louis Blues (ishockeylag)
:''San Jose vann serien med 4-1''
8 april: San José 1-0 St. Louis (OT)
10 april: San José 3-1 St. Louis
12 april: St. Louis 4-1 San José
13 april: St. Louis 3-4 San José
15 april: San José 3-1 St. Louis
Vancouver Canucks-Calgary Flames
:''Calgary vann serien med 4-3''
7 april: Vancouver 5-3 Calgary
9 april: Vancouver 1-2 Calgary
11 april: Calgary 1-2 Vancouver
13 april: Calgary 4-0 Vancouver
15 april: Vancouver 1-2 Calgary
17 april: Calgery 4-5 Vancouver (3OT)
19 april: Vancouver 2-3 Calgary (OT)
Colorado Avalanche-Dallas Stars
:''Colorado vann serien med 4-1''
7 april: Colorado 3-1 Dallas
9 april: Colorado 5-2 Dallas
12 april: Dallas 4-3 Colorado (OT)
14 april: Dallas 2-3 Colorado (2OT)
17 april: Colorado 5-1 Dallas
<big>Conference-semifinaler</big>
Tampa Bay Lightning-Montreal Canadiens
:''Tampa Bay vann serien med 4-0''
23 april: Tampa Bay 4-0 Montreal
25 april: Tampa Bay 3-1 Montreal
27 april: Montreal 3-4 Tampa Bay (OT)
29 april: Montreal 1-3 Tampa Bay
Philadelphia Flyers-Toronto Maple Leafs
:''Philadelphia vann serien med 4-2''
22 april: Philadelphia 3-1 Toronto
25 april: Philadelphia 2-1 Toronto
28 april: Toronto 4-1 Philadelphia
30 april: Toronto 3-1 Philadelphia
2 maj: Philadelphia 7-2 Toronto
4 maj: Toronto 2-3 Philadelphia (OT)
Detroit Red Wings-Calgary Flames
:''Calgary vann serien med 4-2''
22 april: Detroit 1-2 Calgary (OT)
24 april: Detroit 5-2 Calgary
27 april: Calgary 3-2 Detroit
29 april: Calgary 2-4 Detroit
1 maj: Detroit 0-1 Calgary
3 maj: Calgary 1-0 Detroit (OT)
San Jose Sharks-Colorado Avalanche
:''San Jose vann serien med 4-2''
22 april: San José 5-2 Colorado
24 april: San José 4-1 Colorado
26 april: Colorado 0-1 San José
28 april: Colorado 1-0 San José (OT)
1 maj: San José 1-2 Colorado (OT)
4 maj: Colorado 1-3 San José
<big>Conference-finaler</big>
Tampa Bay Lightning-Philadelphia Flyers
:''Tampa Bay vann serien med 4-3''
8 maj: Tampa Bay 3-1 Philadelphia
10 maj: Tampa Bay 2-6 Philadelphia
12 maj: Philadelphia 1-4 Tampa Bay
14 maj: Philadelphia 3-2 Tampa Bay
18 maj: Tampa Bay 4-2 Philadelphia
20 maj: Philadelphia 5-4 Tampa Bay (OT)
22 maj: Tampa Bay 2-1 Philadelphia
San Jose Sharks-Calgary Flames
:''Calgary vann serien med 4-2''
9 maj: Calgary 4-3 San José (OT)
11 maj: Calgary 4-1 San José
13 maj: San José 3-0 Calgary
15 maj: San José 4-2 Calgary
17 maj: Calgary 3-0 San José
19 maj: San José 1-3 Calgary

Stanley Cup-finalen


Tampa Bay Lightning vs. Calgary Flames
</div></div>
|-
|
<div style="background:#F87A36; color: #231F20;">Match 2</div>
</div></div>
|-
|
<div style="background:#F87A36; color: #231F20;">Match 3</div>
</div></div>
|-
|
<div style="background:#F87A36; color: #231F20;">Match 4</div>
</div></div>
|-
|
<div style="background:#F87A36; color: #231F20;">Match 5</div>
</div></div>
|-
|
<div style="background:#F87A36; color: #231F20;">Match 6</div>
</div></div>
|-
|
<div style="background:#F87A36; color: #231F20;">Match 7</div>
|}
''Tampa Bay Lightning vann finalserien med 4-3 i matcher''

Poängligan slutspelet


''Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng''

Debutanter


Några kända debutanter under säsongen:
Patrice Bergeron, Boston Bruins
Dustin Brown, Los Angeles Kings
Marc-André Fleury, Pittsburgh Penguins
Chris Kunitz, Anaheim Mighty Ducks
Jason Pominville, Buffalo Sabres
Derek Roy, Buffalo Sabres
Aleksandr Siomin, Washington Capitals
Eric Staal, Carolina Hurricanes
Nikolaj Zjerdev, Columbus Blue Jackets

Sista matchen


Bland de som gjorde sin sista säsongen i NHL märks:
Vincent Damphousse, San Jose Sharks
Ron Francis, Toronto Maple Leafs
Kenny Jönsson, New York Islanders
Al MacInnis, St. Louis Blues
Mark Messier, New York Rangers
Adam Oates, Edmonton Oilers
Dan Snyder, Atlanta Thrashers †
Scott Stevens, New Jersey Devils
† ''På grund av att Snyder tragiskt gick bort i en trafikolycka''

NHL awards

All-Star

Källor


http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/leagues/seasons/nhl19272004.html Grundserien 2003/2004 på hockeydb.com
http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/top_league.php?lid=nhl1927&sid=2004&leaguenm=NHL Poängligor på hockeydb.com
http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/playoffdisplay.php?league=nhl1927&season=2004&leaguenm=NHL Slutspelet 2004 på hockeydb.com
http://www.hockey-reference.com/leagues/NHL_2004.html Säsongen 2003/2004 på hockey-reference.com
http://www.hockey-reference.com/leagues/NHL_2004_games.html Samtliga resultat för säsongen 2003/2004 på hockey-reference.com
http://www.nhl.com/ice/standings.htm?season=20032004&type=LEA NHL.com - ''Säsongen 2003/2004''
Kategori:2003 i Kanada
Kategori:2003 i USA
Kategori:2004 i Kanada
Kategori:2004 i USA
Kategori:Ishockeysäsongen 2003/2004
Kategori:National Hockey League-säsonger
bg:НХЛ сезон 2003/04
cs:NHL 2003/2004
de:NHL 2003/04
en:2003–04 NHL season
fr:Saison LNH 2003-2004
it:National Hockey League 2003-2004
pl:NHL (2003/2004)
ru:НХЛ в сезоне 2003/2004
simple:2003–04 NHL season
fi:NHL-kausi 2003–2004

Bara prata lite

Bara prata lite, kortfilm av Lukas Moodysson från 1997 med Sten Ljunggren och Cecilia Frode i huvudrollerna. Genom denna film inledde Moodysson sitt framgångsrika samarbete med producenten Lars Jönsson, ett samarbete som gett oss publiksuccéer som Fucking Åmål och Tillsammans. ''Bara prata lite'' är en dyster och stundtals rätt obehaglig film som för tankarna till Roy Andersson och kanske även till serieskapare som Gunnar Lundkvist och Åsa Grennvall. Ljunggren spelar rollen som den ensamstående pensionerade arbetaren - inte alldeles olik Ljunggrens rollfigur i Tillsammans - som desperat söker kontakt med andra människor utan att lyckas. När en ung kvinna (Frode) ringer på hans dörr för att prata om Hare Krishna hittar han en lika oväntad som drastisk lösning på sitt problem.

Externa länkar


Kategori:Svenska kortfilmer
Kategori:Filmer 1997
Kategori:Filmer i regi av Lukas Moodysson

One World Trade Center


:''Den här artikeln handlar om den nya skyskrapan, för gamla World Trade Centers norra torn, se World Trade Center.''
1 World Trade Center, tidigare kallat Freedom Tower är den skyskrapa som uppförs på platsen för det tidigare World Trade Center i New York, närmare bestämt på platsen där 8-våningshuset WTC 6 stod. Bygget påbörjades den 27 april 2006 och beräknas stå klart i våren 2013 och invigas i slutet av det året. Det kommer ersätta World Trade Centers norra torn (WTC 1). Höjden till toppen av spiran planeras bli 1&nbsp;776&nbsp;fot (541&nbsp;m), vilket representerar år 1776 då USA:s självständighetsförklaring undertecknades.
Skyskrapan kommer totalt sett att bli högre än Sears Tower och då bli den högsta byggnaden i Förenta Staterna. Dock har det funnits planer på en högre skyskrapa i Chicago, Chicago Spire, som dock har varit vilande sedan slutet av 2008 på grund av problem med finansiering.
Den 26 mars 2009 tillkännagav Port Authority of New York and New Jersey att namnet på byggnaden formellt har ändrats från Freedom Tower till dess Juridiskt namn One World Trade Center.

Bakgrund


Ursprungsdesignen för Freedom Tower ritades av Daniel Libeskind kring år 2002, han har även designat World Trade Center Memorial med de två hålen efter de fallna tvillingtornen med vattenfall.
Det ursprungliga Freedom Tower skulle ha haft betydligt färre våningar (82) än det nuvarande och den översta delen av byggnaden skulle bestå av vindturbiner vilka skulle stå för omkring 20% av byggnadens elförsörjning. Designen fick mycket kritik, framförallt för att höjden inte utnyttjades maximalt, vilket skulle göra att det färdiga komplexet skulle rymma färre kontorsyta än det gamla raserade. Det begränsade antalet våningar var delvis en rädsla inför en framtida attack från luften men begränsade samtidigt kontorsytan och tornet fick öknamnet "Fear Fower". Även tornspiran skulle bli kortare, dock var totalhöjden densamma som den nya, aktuella designen. Höjden upp till toppen av vindturbinerna skulle därmed ha blivit högre.
En omdesign till den nuvarande med fler våningar gjordes år 2005 av David Childs och har fått betydligt bättre kritik, därmed kunde konstruktionen börja den 27 april 2006.

Konstruktion


Till skillnad från tvillingtornen där det ena tornet hade restauranger och barer och det andra observationdäck i toppen så är det tänkt att allt nu ska vara samlat i torn nummer ett, som också kommer att bli den högsta av alla byggnader i det nya komplexet. Planerna på att bygga en restaurang likt gamla Windows on the World högt upp i det gamla norra tornet har dock avbrutits tills vidare. Det kommer dock att finnas observationsdäck både inomhus och utomhus likt de som fanns i det södra tornet.
Nya WTC 1 har lutande hörn vilket gör att mitten blir oktagonformad, denna design gör bland annat att byggnaden kommer att svaja mindre vid hård vind men även för att det ger ett snyggt utseende och allmänt stärker konstruktionen.
Stommen i byggnaden görs av stål och extra förstärkt betong för att klara av en eventuell krasch av ett flygplan i och med närheten till JFK International Airport men även efter erfarenheterna efter tvillingtornens kollaps under 11 september-attackerna.
Trapporna inne i stommen är tre till antalet och har gjorts bredare än i de som fanns i gamla tvillingtornen för att fler människor ska kunna utrymma byggnaden på kortare tid, trapporna är även förstärkta att klara av en explosion från till exempel ett flygplan utan att rasa så att människor över en eventuell kraschzon lättare kan ta sig ut.
Reservkraftverk kommer att hålla hela byggnaden och inte minst trapporna upplysta även vid Elavbrott, Sprinkler (brandsläckning) är väl skyddade bakom betong så att de inte ska sluta att fungera vid till exempel en explosion.
Avancerade datorsystem styr bland annat Ventilation (byggnader) och gör att rök som bildas vid en brand lättare kan vädras ut ur lokalerna av ett smart fläktsystem, vilket gör att folk som är kvar inne i byggnaden vid en brand inte ska drabbas av rökutvecklingen.
Fläktsystemet kommer även att enkelt kunna skapa ett behagligt klimat i byggnaden oavsett årstid och väder.
Ett aktivt luftfilter kommer även att kunna skydda mot kemiska och biologiska ämnen som sprids via luften.
Basen består av en 57 meter hög och 61 meter bred betonggrund utan fönster med fyra stora ingångar som ska kunna klara en kraftig explosion från till exempel en lastbil fullastad med sprängmedel, den har fått en del kritik för att likna en "bunker", för att åtgärda detta så kommer utsidan att täckas av glas.
Byggnaden kommer att bli en av de högsta i världen och en av de absolut säkraste.
One World Trade Center nådde sin fulla höjd utan antennen (topping out) den 10 augusti 2012 och kommer att stå helt klart i under 2013 och öppnas i slutet av 2013.
Från början så var det tänkt att 1 WTC skulle stå klart under 2011 men det har skjutits upp flera gånger, bland annat på grund av den blåsiga vintern 2011-2012 som försvårade arbetet.

Galleri


<gallery>
Fil:Freedom_Tower_August_7th_2007.jpg|One World Trade Center den 7 augusti 2007.
Fil:World_Trade_Center_Site_200907.jpg|One World Trade Center den 12 juli 2009.
Fil:One_World_Trade_Center_under_construction_July_31_2011_from_below.jpg|One World Trade Center den 31 juli 2011.
Fil:9.14.11FreedomTowerByLuigiNovi4.jpg|One World Trade Center den 14 september 2011, tre dagar efter tioårsdagen av 11 september-attackerna 2001.
Fil:WTC-30-11-2011.jpg|One World Trade Center den 30 november 2011.
Fil:OneWTC-Jan2012(1).jpg|One World Trade Center den 16 januari 2012.
Fil:4.28.12FreedomTowerByLuigiNovi1.jpg|One World Trade Center den 28 april 2012.
</gallery>

Se även


World Trade Center#Nya World Trade Center
Two World Trade Center
Three World Trade Center
Four World Trade Center
Five World Trade Center
Six World Trade Center
Seven World Trade Center
World Trade Center Memorial

Referenser

Externa länkar


http://www.wtc.com/ World Trade Center
http://www.renewnyc.com/ Lower Manhattan Development Corporation
http://www.earthcam.com/usa/newyork/worldtradecenter/ One World Trade Center Live Camera
Kategori:Skyskrapor i New York
Kategori:Manhattan
ar:برج الحرية
cs:1 World Trade Center
da:One World Trade Center
de:One World Trade Center
en:One World Trade Center
es:One World Trade Center
eo:One World Trade Center
eu:One World Trade Center
fa:مرکز تجارت جهانی (ساختمان شماره ۱)
fr:One World Trade Center
fy:1 World Trade Center
gu:ફ્રિડમ ટાવર
ko:원 월드 트레이드 센터
id:One World Trade Center
it:One World Trade Center
he:מרכז הסחר העולמי החדש
ka:ფრიდომ ტაუერი
lt:One World Trade Center
hu:One World Trade Center
ml:1 വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ
ms:One World Trade Center
nl:One World Trade Center
ja:1 ワールドトレードセンター
no:One World Trade Centre
uz:Ozodlik minorasi
pnb:فریڈم ٹاور
pl:1 World Trade Center
pt:1 World Trade Center
ro:Freedom Tower
ru:Всемирный торговый центр 1
simple:Freedom Tower
sk:1 World Trade Center
fi:One World Trade Center
th:วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
tr:Özgürlük Kulesi
uk:Всесвітній торговий центр 1
ur:فریڈم ٹاور
vi:Trung tâm Thương mại 1 Thế giới
war:One World Trade Center
zh-yue:自由塔
zh:世界貿易中心一號大樓

Dålig uppfostran


Dålig uppfostran är en spansk film från Filmåret 2004 författare och regisserad av Pedro Almodóvar om två barndomsvänner och en mordgåta. Filmen tar även upp ämnen som droger, transsexualism, metafiktion och sexuella övergrepp i katolska kyrkan.

Handling


Enrique (Martínez) får efter en blöt utekväll hjälp hem från krogen av en vacker transvestit. Hennes plan är att råna Enrique, men när hon öppnar hans plånbok inser hon att han är hennes barndomskärlek från den katolska pojkskola där de båda har gått. Ignacio var under skoltiden deras lärares, Fader Manolo, särskilda favorit och utsattes för sexuella övergrepp av honom. När Fader Manolo fick reda på de två pojkarnas kärleksrelation stänger han av Enrique från skolan och pojkarna träffas inte igen.
Många år senare har Enrique blivit en framgångsrik filmregissör och får besök av en främling på sitt kontor, en skådespelare som söker arbete som hävdar att hon är Ignacio. Hon har med sig ett manus som handlar om den tid på pojkskolan som de upplevde tillsammans och en fiktiv fortsättning som slutar i en återförening efter alla dessa år.
Snart uppdagas det dock att Ignacio inte är den person som han utger sig för att vara.

Om filmen


''Dålig uppfostran'' är Filmregissör av Pedro Almodóvar.
Filmen hade biografär i Sverige den 24 september 2004 och den utspelar sig i Madrid vid 1980-talets början, en tid efter Francisco Francos död.
Dålig uppfostran har hyllats på filmfestivaler världen över och blev bland annat nominerad till en BAFTA Award för bästa film 2005. Det var även den första spanska filmen som deltog i filmfestivalen i Cannes.

Rollista (i urval)


Gael García Bernal – Ángel, Juan, Zahara
Fele Martinez – Enrique Goded
Javier Cámara – Paca/Paquito
Daniel Giménez Cacho – Fader Manolo

Externa länkar


Kategori:1980-talet på film
Kategori:Filmer 2004
Kategori:Madrid på film
Kategori:HBT-relaterad film
Kategori:Spanska dramafilmer
ar:التربية السيئة (فيلم)
ca:La mala educación
cs:Špatná výchova
de:La mala educación – Schlechte Erziehung
en:Bad Education (film)
es:La mala educación
fr:La Mauvaise Éducation
it:La mala educación
he:חינוך רע
ka:ცუდი აღზრდა (ფილმი)
mk:Лошо образование
nl:La mala educación
ja:バッド・エデュケーション
pl:Złe wychowanie
pt:Má Educação
ru:Дурное воспитание
sk:Zlá výchova
sr:Лоше васпитање
fi:Huono kasvatus
uk:Погане виховання
zh:壞教慾

Trollkarlen från Oz (bok)


Fil:Wicked Witch2.jpg
''Trollkarlen från Oz'' är en barnbok skriven av L. Frank Baum år Litteraturåret 1900. Boken har filmatiserats åtskilliga gånger. Den mest kända filmversionen är troligen den från 1939 med Judy Garland i huvudrollen, ''Trollkarlen från Oz''. Totalt skrev Lyman Frank Baum 14 böcker i serien om landet Oz. Originalupplagan illustrerades av William Wallace Denslow.

Sagan


Dorothy Gale är en föräldralös tolvåring, som bor med farbror Henry, faster Em och sin lilla hund Toto i ett hus på landet i Kansas. Dorothys hus blir uppryckt och ivägblåst från Kansas av en tornado och störtar med Dorothy och Toto i det magiska landet Oz. När huset tar mark, krossar det den elaka Häxan från Öst, som härskar över Lilliputtarna.
Senare möter Dorothy den snälla Häxan från Norr, som råder henne att ta på sig de magiska silverskor, som den döda Häxan från Öst hade på fötterna. Skorna ska göra henne oåtkomlig för magi. (I den engelska bokens originaltext är skorna i silver men i Trollkarlen från Oz ändrades de till rubinskor.)
Den snälla Häxan från Norr råder Dorothy att söka hjälp med att komma hem i Smaragdstaden, hos den store Trollkarlen av Oz. Han är den ende som kan hjälpa henne tillbaka. Dorothy beger sig mot Smaragdstaden på den gula tegelvägen för att träffa Trollkarlen. På vägen möter hon en Fågelskrämma som vill ha en hjärna, en Plåtman som vill ha ett hjärta och Det Fega Lejonet som vill ha mod. Alla tre följer med henne för att få hjälp av Trollkarlen av Oz.
När de kommer fram till staden blir Dorothy en av de första människor som får audiens hos Trollkarlen från Oz (person) sedan han låst in sig. Trollkarlen blir rädd för Dorothy när han ser att hon har den elaka häxans silverskor. Han lovar dem hjälp men först skickar han iväg hela sällskapet till landet Winkie för att de ska göra sig av med den elaka Häxan från Väst. Trollkarlens förhoppning är att bli slippa dem för gott, så att han inte behöver avslöja att han inte är någon riktig trollkarl.
Dorothy och hennes sällskap får gå igenom åtskilliga äventyr på vägen till Winkie. Väl framme lyckas Dorothy och hennes sällskap med sitt uppdrag till Trollkarlens stora förvåning. Dorothy kastar nämligen en hink vatten på Häxan från Väst, som inte tål vatten utan smälter. Invånarna i Winkie ber Plåtmannen att ta över som deras ledare i den döda häxans ställe. Han samtycker, men ska först hjälpa Dorothy hem.
När de återvänder till Trollkarlen, blir han tvungen att berätta att han inte har några magiska krafter. Men för att uppfylla sitt löfte till Dorothy ska han nu flyga henne hem i sin luftballong. Under tiden ska Fågelskrämman vara hans ställföreträdare i Oz.
Dorothy missar ballongen, så sällskapet drar vidare till den snälla Häxan från Söder, Glinda.<ref name="oz"></ref> På vägen dit stöter de på ett land med odjur som invånare. Det fega Lejonet ombeds att vara odjurens kung, om han kan döda deras fiende - en jättelik spindel. Lejonet lyckas med uppdraget och blir kung över odjuren, men först ska han hjälpa Dorothy hem.
När de till sist möter Glinda, berättar hon att Dorothy hade kunnat åka hem ända sedan hon först kom till landet Oz. Allt hon behövde göra var att slå i klackarna på sina silverskor tre gånger samtidigt som hon befaller dem att föra henne vart hon vill komma.

Tolkningar

En allegori om pengar


Den amerikanska företagsjuristen och författaren Ellen Hodgson Brown skriver i
''Web of Debt. The Shocking Truth About Our Money System And How We Can Break Free'' (2008) att Frank Baums bok egentligen är "en allegori om pengar, politik och att tro på sig själv". Sålunda skulle Häxan från Norr syfta på William Jennings Bryans Populistpartiet och hennes silverskor symbolisera detta partis förslag om att ersätta guldmyntfoten med en silverdito. Den föreslagna åtgärden var tänkt att befria de amerikanska bönderna ur deras finansiella trångmål. Trollkarlen själv skulle representera USA:s presidenter (Grover Cleveland; William McKinley), som styrdes av finansmän från deras gömställe bakom en gardin, och Oz vore helt enkelt en omskrivning av 'ounce', det vill säga ett uns guld. Ellen Hodgson Brown hävdar att journalisten Lyman Frank Baum, det vill säga författaren till Trollkarlen från Oz, marscherade med Populistpartiet för att stöda Bryans presidentkandidatur år 1896. Något senare köpte Baum en republikansk tidning som för att behålla sin läsekrets måste förmedla ett republikanskt budskap. Detta kanske förklarar varför Baum i sin berömda saga valde att dölja sitt populistiska budskap under en tjock slöja av symbolism, skriver Ellen Hodgson Brown.

Andra böcker i serien om landet Oz


I senare böcker avslöjades att trollkarlen lämnat den tidigare härskarens dotter, prinsessan Ozma till den elaka häxan Mombi, för att röja prinsessan ur vägen. Mombi hade förvandlat prinsessan Ozma till en pojke med namnet Tip som hon uppfostrade. Då detta avslöjats förvandlades Tip tillbaka till prinsessan Ozma och tog åter över som härskare i Oz. Prinsessan Ozma lyckades avstyra flera försök från olika arméer att avsätta henne. För att undvika fler konflikter i framtiden förbjöd hon all typ av magiska aktiviteter i landet, med undantag av Glinda och trollkarlen som senare återvände. Prinsessan Ozma var sedan härskare över Oz under hela serien av böcker.

Se även


Trollkarlen från Oz (olika betydelser)

Referenser

Externa länkar


Kategori:Skönlitteratur 1900
Kategori:Amerikansk barnlitteratur
Kategori:Kansas i skönlitteratur
Kategori:Böcker som blivit film
Kategori:Amerikansk fantasylitteratur
Kategori:Engelskspråkig skönlitteratur
bg:Вълшебникът от Оз
ca:El màgic d'Oz
cs:Čaroděj ze země Oz
cy:Dewin Gwlad yr Os
da:Troldmanden fra Oz
de:Der Zauberer von Oz
et:Võlur Oz
en:The Wonderful Wizard of Oz
es:El maravilloso mago de Oz
eo:La mirinda sorĉisto de Oz
fr:Le Magicien d'Oz
ko:오즈의 마법사
id:Penyihir Ozu
it:Il meraviglioso mago di Oz
he:הקוסם מארץ עוץ
ka:ოზის საოცარი ჯადოქარი
lv:Brīnumainais burvis no Oza zemes
ml:ഓസ് നഗരത്തിലെ മാന്ത്രികൻ
nl:De tovenaar van Oz
ja:オズの魔法使い
no:Trollmannen fra Oz
pl:Czarnoksiężnik z Krainy Oz
pt:The Wonderful Wizard of Oz
ru:Удивительный волшебник из страны Оз
simple:The Wonderful Wizard of Oz
sh:The Wonderful Wizard of Oz
fi:Ihmemaa Oz (kirja)
uk:Мудрець із Країни Оз
zh:绿野仙踪 (童话)

The Legend of Zelda-serien

Fil:Wordmark Zelda.svg (översatt till ''The Hyrule Fantasy'') är en av de största och mest framgångsrika TV-spelsserierna genom tiderna. Det första spelet, ''The Legend of Zelda'' var revolutionerade när det lanserades till spelkonsolen NES i mitten av 1980-talet. Spelet skapades av Shigeru Miyamoto, som även är känd för att ha utvecklat Super Mario Bros.-spelen. Spelen har fått stor uppmärksamhet och är en av de bäst säljande TV-spelsserierna till Nintendo. Protagonisterna i Zelda-spelen är hjälten Link och prinsessan Zelda och antagonist (narratologi) är oftast Ganondorf eller hans alter ego Ganon.

Zelda-spel


''Datumen avser det europeiska lanseringsåret.''

Omgjorda Zelda-spel och samlingsspel


''Datumen avser det europeiska lanseringsåret.''

Zelda-CD-i-spelen

Spel som endast släppts i Japan

Zelda-spel som aldrig släpptes

Andra Zelda-relaterade spel

Spel där någon framstående Zelda-karaktär är med i


''Datumen avser det europeiska lanseringsåret.''

Lista över rollfigurer i The Legend of Zelda-serien#Tingle-spel

Rollfigurer

Trekraften


Trekraften (på engelska: Triforce) är en helig relik i The Legend of Zeldas fiktiva tv-spelsvärld. Efter att de tre gudinnorna Din, Nayru och Farore hade skapat jorden lämnade de efter sig denna trekraft. Detta beskrivs ingående i det femte Zeldaspelet (''The Legend of Zelda: Ocarina of Time''). Trekraften består av tre delar, som på engelska benämns ''Triforce of Wisdom'', ''Triforce of Power'' och ''Triforce of Courage''. Formen är baserad på en symbol för den japanska Hojo-klanen, vilket skall symbolisera de tre fjällen på en Shinto-drake.

Referenser till Zelda-spelen i andra medier


Fil:Triforce.svg
:''Detta är några urval av de referenser som finns. För en längre lista, se http://www.zeldawiki.org/Cameos_of_The_Legend_of_Zelda denna länk.''

I andra spel


''AdventureQuest'' - Microsoft Windows (Datorspelsåret 2002):
Link - I ett Dragon Fable-uppdrag kan du stöta på en karaktär med namnet ''Linken''.
Master Sword - Det finns en serie ovanliga vapen, kallad ''Master's Blades''.
Trekraft - När du frågar en karaktär, vid namn ''Robin Hood'', om Rougeklassen, kommer hon att svara "''*Gasp
Are you calling me a Rogue? By the Great Trekraft, I am a Ranger!''"
''Animal Crossing'' - GameCube (Datorspelsåret 2004):
Hyrule:
När du fångar en nissögefiskar så kommer din karaktär att säga frasen "''I wonder if it's Hylian?''".
När du talar med Gracie, under tiden som du har på dig en av hennes originaldräkter, kommer hon att nämna att den är från "''last year's Hyrulian line''".
När du talar med Kapp'n kan han ibland fråga om du någonsin "''spent the night in a Hyrulian prison''".
Valuta:
Ibland när du letar runt i lådor i andras hus, kan du få upp meddelandet "''You found 100 Rupees! But you can't use them here''".
Trekraft:
Om du går till Katrinas tält kan du se en Trekraftssymbol på väggen bakom henne.
''Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!'' - Super Nintendo (Datorspelsåret 1996):
Referenser till Link och Hyrules valuta finns i detta spel. När du går in i ''Bazaar's General Store'' och köper den gula snäckan för fem mynt, så kommer du att kunna ställa frågan "So, who owns the castle?". Bazaar kommer att svara att en person vid namn Link redan har ställt den frågan och att han betalade 500 rupees till Bazaar för informationen.
''Final Fantasy I'' - Nintendo Entertainment System (Datorspelsåret 1987):
En referens till Link finns på en av gravstenarna i spelet. På den står det "Here lies Link". Några karaktärer runtomkring klär sig även likadant som Link.
''Final Fantasy'' - Game Boy Advance (Datorspelsåret 2003):
Referenser till Link och Master Sword finns i detta spel. När du gör ''Fabled Sword'' uppdraget så dyker följande uppdragsbeskrivning upp:
<center>''I found the designs for making the same sword used by a Link.</center>
<center>''But, the ingredients are hard to find. Please help. Rewards: 12600 gil, Master Sword, 80 AP''.</center>
''Flashspel'' - PC (Datorspelsåret 2010):
De flesta miljöer och karaktärer är tagna direkt ifrån spelet ''The Legend of Zelda''.
''Metal Gear Solid: The Twin Snakes'' - GameCube (Datorspelsåret 2004):
En referens till ''Legenden om Zelda'' återfinnes när man möter Psycho Mantis. Han frågar Solid Snake om han gillar äventyrsspel, då särskilt Zeldaspelen.
''Scott Pilgrim vs. the World: The Game'' - Playstation 3 och Xbox 360 (Datorspelsåret 2010):
Flera referenser finns i detta spel, såsom liknande miljöer som ''Zelda II: The Adventure of Link'' och en symbol som liknar trekraften. Även filmen ''Scott Pilgrim vs. the World'' har en del referenser till Zelda-serien, såsom att en del Zelda-låtar spelas i filmen och även att där finns en karaktär som syns spelandes ''The Legend of Zelda: A Link to the Past''.
''World of Warcraft'' - Microsoft Windows och Mac OS X (Datorspelsåret 2005):
Link - I Un'Goro Crater finns det en karaktär vid namn ''Linken'', som talar om en mängd olika saker som har koppling till Zeldaserien, såsom prinsessor, en flotte, en karta, en kompass, en bumerang och ett svärd som är likt Master Sword.
The Legend of Zelda - I närheten av ''Linken'' finns en Kodo vid namn ''Dadanga''. Om du talar med ägaren till Dadanga får du reda på att "Dadanga ogillar rök", vilket är Zeldarelaterat då en Dodongo bara kan besegras med bomber.
The Legend of Zelda - I spelet finns där även en NPC vid namn ''Miblon'', som du måste ge en bit kött till för att få fortsätta. Denna händelse utspelar sig även i The Legend of Zelda.

Personer och grupper


Linkin Park sägs, av vissa fans, ha tagit inspiration ifrån The Legend of Zelda när de gjorde musikvideon till deras singel "In the End". I denna musikvideo så syns det en datoranimerad flygande val som är snarlik karaktären Wind Fish i spelet ''The Legend of Zelda: Link's Awakening''. Denna val syns även som hastigast på en tavla i musikvideon till bandets låt "Shadow of the Day".
Robin Williams har en dotter (född den 31 juli 1989) vid namn ''Zelda Rae Williams''. Namnet är taget från prinsessan Zelda. I juni 2011 medverkade de båda i en reklam för spelet ''The Legend of Zelda: Ocarina of Time#The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D''.
System of a Down har felaktigt fått äran för en The Legend of Zelda-inspirerad låt. Det är i själva verket Joe Pleiman som spelat in låten, som finns på hans album ''The Rabbit Joint''.
Yngwie Malmsteen har felaktigt fått äran för en version av ledmotivet till The Legend of Zelda-serien. Det är ännu okänt vem som faktiskt har spelat in den versionen.
Creaky Boards, ett amerikanskt Indiepop som är kända främst för deras anklagelser om att Coldplay skulle ha stulit melodin till låten "Viva la Vida" från deras låt "The Songs I Didn't Write", säger sig vara inspirerade av denna spelserie.
Doug Walker, känd som Nostalgia Critic på webbplatsen That Guy with the Glasses, klädde ut sig till Link i Channel Awesomes jubileumsfilm för 2011, kallad ''Suburban Knights''.

TV-program och internetserier


Den 21 november 2008 fick Jonas Naddebo frågan "Vad heter den Link i TV-spelen "The Legend of Zelda"?", i programmet ''Vem vet mest?''.
Den 2 mars 2009 fick Gertrud Back frågan "Vilken Prinsessan Zelda ska räddas av Link och har gett namn åt en serie populära TV-spel?", i programmet ''Vem vet mest?''.
En komediserie vid namn ''The Legend of Neil'', som produceras av EffinFunny och visas på Atom (olika betydelser), parodierar karaktärer, miljöer och handlingar ur The Legend of Zelda-serien.
En Trailer (film) ifrån en filmatisering av spelet ''The Legend of Zelda: Ocarina of Time'' laddades upp på IGN den 1 april 2008. Där stod det att filmen skulle lanseras ett år senare, alltså den 1 april 2009. Det hela visade sig dock vara ett aprilskämt.

Litteratur


En bok, skriven av ''Biggs Trifecta'' (cirka år 1986), har en liknande handling som spelet ''The Legend of Zelda''. Boken heter ''The Legend of Adlez'' (''Adlez'' bakvänt blir ''Zelda'').

Media


Spelseriens popularitet fick också en tecknad TV-serie som sändes som en del av ''Mario#Super Mario Bros. Super Show'', inom serietidningar kom en serie publicerad av Valiant Comics som i Sverige förekom i Nintendo-Magasinet och ett antal mangaserier baserade på bland annat ''The Legend of Zelda: A Link to the Past'' och ''The Legend of Zelda: Ocarina of Time''.

TV-serien


:''Huvudartikel: Legenden om Zelda''
''Legenden om Zelda'' var en amerikansk animerad TV-serie, ursprungligen sänd i syndikering 8 september - 1 december 1989, som var producerad av DIC Entertainment och som var baserad på TV-spelen med samma namn till NES. Serien visades i samband med ''The Super Mario Bros. Super Show!'' i KTV under det tidiga 1990-talet i Sverige. Framstående karaktärer från Zelda-serien har även gjort mindre roller i TV-serien ''Captain N: The Game Master''.

Mangan


Det har även gjorts manga (tecknade serier) baserat på ''The Legend of Zelda'', nämligen av Akira Himekawa. Detta artistnamn är en gemensam pseudonym för två kvinnliga författare/konstnärer, S. Nagano och A. Honda, som arbetar inom Hiuri Pro-studion. De har också producerat ''Nazca, Astro Boy'' och ''Brave Story''. Nedan följer en lista över de olika mangavolymer som Akira Himekawa har producerat:

Noter

Externa länkar


http://www.zelda.com Zelda.com - Den officiella webbplatsen.
http://www.ganonstower.com Ganonstower.com - En av de första och största Zeldasajterna.
Kategori:Datorspelsserier
Kategori:The Legend of Zelda-serien
Kategori:Spelserier från Nintendo
ar:ذي ليجند أوف زيلدا (سلسلة)
ca:The Legend of Zelda
da:The Legend of Zelda (spilserie)
de:The Legend of Zelda
nv:Zelda bahaneʼ
el:Ο θρύλος της Ζέλντα
en:The Legend of Zelda
eo:The Legend of Zelda
es:The Legend of Zelda
fa:افسانه زلدا
fi:The Legend of Zelda (pelisarja)
fr:The Legend of Zelda (série)
gl:The Legend of Zelda
he:האגדה של זלדה
ko:젤다의 전설 (시리즈)
it:The Legend of Zelda (serie)
ja:ゼルダの伝説シリーズ
la:The Legend of Zelda
lt:The Legend of Zelda
hu:The Legend of Zelda
nl:The Legend of Zelda (serie)
no:The Legend of Zelda
pl:The Legend of Zelda (seria)
pt:The Legend of Zelda (série)
ro:The Legend of Zelda (seria)
ru:The Legend of Zelda
sco:The Legend of Zelda
simple:The Legend of Zelda (series)
th:เดอะเลเจนด์ออฟเซลดา (เกมชุด)
uk:The Legend of Zelda (серія ігор)
zh-yue:薩爾達傳說系列
zh:薩爾達傳說系列

Trollkarlen från Oz (olika betydelser)

Trollkarlen från Oz kan syfta på
en bok från 1900, se Den underbara trollkarlen från Oz
en film från 1939, se Trollkarlen från Oz
själve trollkarlen i bok och film, se Trollkarlen från Oz (person)
Trollkarlen från Oz-metodikt, se WOz

Pierre Isacsson


Pierre Einar Isacsson, född 1 december 1947 i Bergum i Västergötland, död 28 september 1994 i Estoniakatastrofen, var en Sverige sångare och trubadur.
Isacsson är antagligen mest känd för sin djupa basröst, som han demonstrerade med stor framgång i låten "Då går jag ner i min källare" från 1974, men var innan dess medlem i Country Four och Family Four då gruppen bland annat vann Melodifestivalen två år i rad och gjorde stor succé landet runt. Under 1980-talet arbetade Pierre Isacsson som skådespelare åt Riksteatern samt gjorde många röstjobb för bland annat Disney, både som berättare och i olika karaktärer.
Isacsson sålde sammanlagt över 100 000 skivor själv och med Family Four (ej inräknat singlar), och blev belönad med flera guldskivor (''Pierre!'', ''Family Four – 1971'') och en diamantskiva (''Pierre!'').

Biografi


Isacsson började sin karriär på 1960-talet. Först i Country Four, sedan från och med början på 1970-talet i den före detta familjegruppen Family Four. Family Four, som under Isacssons tid i gruppen också inkluderade bl.a. Marie Bergman, vann Melodifestivalen två år i rad med sångerna "Vita vidder" Melodifestivalen 1971 och "Härliga sommardag" Melodifestivalen 1972. De slutade på sjätte respektive trettonde plats i Eurovision Song Contest.
Pierre Isacsson lämnade Family Four 1974 för en egen karriär. Hiten ''Då går jag ner i min källare'' som han skrev tillsammans med Håkan Thanger blev hans största framgång, men samtliga singlar från hans fyra album lyckades väl. Under 1980-talet sadlade Isacsson om till skådespelare och medverkade i flera musikaler, bland annat som plantan Audrey II i ''En fasansfull affär'' (Little Shop Of Horrors), i ''Fantasticks'' och som pappan i ''Karlsson på taket''. Tack vare sin basröst fick han ofta jobb som speaker/berättare på exempelvis Disneys sagokassetter, Barna Hedenhös och Klas Klättermus samt gjorde även rösten som Lucky Luke.
Under de sista åren av sitt liv jobbade Isacsson bland annat på M/S Estonia som underhållare. Dagen innan han skulle påbörja sin semester inträffade Estoniakatastrofen. I och med olyckan stoppades arbetet med ett helt nytt album. Enligt de överlevande skulle Isacsson haft sitt sista framträdande i Baltic Bar ombord på M/S Estonia under den sista resan. Tidningsartiklar om olyckan berättar att Isacsson hjälpte många av resenärerna till säkerhet innan han drunknade. Isacsson tillhör de få som inte följde med ner i djupet och ligger begravd på Bromma kyrkogård utanför Stockholm.

Diskografi

Soloalbum


''Pierre! (album)'' (musikåret 1974)
''En sommarsaga (album)'' (musikåret 1975)
''Hemma (album)'' (musikåret 1976)
''Igen (album)'' (musikåret 1977)

Solosinglar


''Så tomt / Vintern med Ann-Marie'' Amigo P 1968
''Idag är första da'n av resten av ditt liv / Då går jag ner i min källare'' Polydor 1974
''Jag vill andas samma luft som du / Gratulera mej'' Polydor 1975
''Låt mej få ta hand om dej / De' har vi''
''Dags att gå tack för mig / Pappa sjöng bas'' Polydor 1975
''Joddlarkungen / Detta är min morgon'' Polydor 1976
''Gungande / Vägens vänner'' Polydor 1976
''Var inte rädd jag är hos dig / Jag har ett ljus'' Polydor 1976
''Victoria / Elefant-Sången'' Polydor 1976
''Gungande / A place to park'' Polydor 1976
''Ligg lågt / Sista bussen hem till mej''Polydor 1977
''Julmarknadskväll / En ragtime-Melodi'' Polydor 1977
''Tror du solen räcker till oss / Don Quijote'' Polydor 1977
''Angelina / Hemma'' Polydor 1977
''Ge mig en enkel sång / Kör mig hem''

Country Four – Album


''Hjärtats saga'' Scan-Disc (SCLP 301).
''Country Four'' Scan-Disc – 1966
''I vår tid'' Amigo
''Country Fours bästa'' Amigo (AMEK 1001)
''Excellent'' – utgiven ca 1970 (Återutgivning av Scan-Disc)

Country Four – EP


''Dagdröm'' (''Daydream'')/
''Lite solsken varje dag''(''Little Sunshine'')/
''Ann-Cathrin'' (''Walk Right In'')/
''Hjärtats saga'' Scan Disc SCD 45 (P) 1966
''Dagdröm'' var en svensk version av Lovin' Spoonfuls ''Daydream''. Trots att ''Ann-Cathrin'' låg på baksidan var det denna låg som kom in på Svensktoppen mellan den 30 juli och 6 augusti 1966. Se http://web.comhem.se/~u54209990/e5304a09-abe0-4927-b941-a89f0fb87755-29.html.

Country Four – Singlar


''Du är det allra käraste /Att vara din'' Scan-Disc 1965
''Timmen blå / Nu grönskar det'' Scan-Disc
''Hjärtats saga / Lite solsken varje dag'' Scan-Disc
''Du är det allra käraste / Att vara din/ Vår lilla värld/Rönnbärsblom i maj'' Scan-Disc
''Dagdröm / Lite solsken varje dag/ Ann-Cathrin/ Hjärtats saga'' Scan-Disc
''Nå'nstans, nå'ngång / När du kom'' Amigo
''Nå'nstans, nå'ngång / När du kom/Guantanamera/ Minns i november'' Amigo 1966
''Vägen till morgonstad / Det går vind över fjärden/ Fröken Blyg/Camp'' Amigo 1967
''Vägen till morgonstad / Det här är mitt land'' Amigo 1967
''Små ord av kärlek / Många drog ut men få kom hem igen'' Amigo 1967
''Jag ska älska dej i alla mina dar / En vänlig vind'' Amigo 1967
''Råd till dej - och mej / Jag vill vara fri/Idag/Ungdomens stad, Gamla stan'' Amigo 1968
''Natten har tusen ögon / Vilken härlig dag'' Amigo 1968
''I'll be your baby tonight / I still wonder why'' Amigo 1968
''Jag ser en liten fågel / Vi ska gå på Zoo'' Amigo 1968
''Ge mig plats i din värld / Sommarskymning'' Amigo 1969
''Vi är alla barn i början / Drömmarnas ö'' Amigo 1969

Family Four – Album


''Family Four 1971'' Metronome
''Family Four's jul'' Metronome Records 1971
''Picknick'' Metronome P 1972 utg. juli 1972
''Family Four på Berns (live)'' RCA Victor P 1973
''Kalla't va' du vill'' RCA 1974
''Show med Family Four'' RCA 1975
''Family Four Singers'' Polydor 1976

Family Four – Singlar


''Ta hit din längtan / Kom med mej till kärlekens torg'' Metronome P 1970 utg. mars 1970
''Cielito lindo - si si / Ge mig plats i din värld'' Metronome P 1970 utg. augusti 1970
''Det var inte menat så / En dag fylld av kärlek'' Metronome P 1971 utg. februari 1971
''Vita vidder / Heja mamma'' Metronome P 1971 utg. mars 1971
''Someday, someway / Hello morning, hello sun/ Vita vidder/ I gryningen'' Metronome P 1971 utg. maj 1971 Förv
''Familjelycka / Nu kan hela vår värld sjunga med'' Metronome P 1971 utg. juli 1971
''Härliga sommardag / Mr. Bojangles'' Metronome P 1972 utg. febr. 1972
''Don't ever take away my freedom / Ain't that good of the people'' Metronome P 1972 utg. juli 1972
''Tänk om världen var min ändå'' Metronome P 1972 utg. oktober 1972
''Vårt svenska Eldorado / Jag undrar när solen går ner'' Metronome P 1972 utg. dec. 1972
''Lite vänskap / Svik inte mig'' Metronome Records p 1973
''Kalla't va' du vill / Du'' RCA Victor P 1973
''Varm korv boogie / Samma sol'' RCA Victor P 1973
''Folk är inte som man tror / Karnas visa'' Rca 1974
''Ge mej din hand / En ragtimemelodi''
''Det är då du behöver en vän / Att bara vara barn'' Polydor 1975, fonogram

Som gästartist/med andra artister


''Fyra kring Donovan'' Lil Malmkvist
''Björn Skifs - Är vi så rädda för varandra?'' (Björn Skifs, Pierre Isacsson) 1972
''Pop special'' (Mats Person Rådberg, Pierre Isacsson, Benny Borg)
''Halleluja'' (Pierre Isacsson, Anna-Lena Löfgren, Mats Rådberg) Polydor P 1979
''Hejsan det är Lena'' (Pierre Isacsson, Mats Rådberg, Anna-Lena Löfgren)
''Spelaren'' Air music 1982 Original: ''The Gambler'' av Don Schlitz
''Ett gräs som var så grönt'' Original: Funky Water av Kris Kristofferson (Alf Robertson, Pierre Isacsson)

Barnskivor


(som berättare, sångare och/eller skådespelare)
''Snobben, kom hem'' CBS P 1972
''Disney-Matiné'' Disneyland 1975
''Disney-Matiné'' Disneyland 1975
''Bernard & Bianca'' Disneyland 1978
''Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen'' Viking jr 1985
''Barna Hedenhös'' (av Bertil Almqvist) EMI P 1992
''Världens bästa Kalle: en musikalisk hyllning till Kalle Anka, 60 år'' Serieförl. 1994
''Barna Hedenhös på vinterresa i Sverige'' EMI P 1995
''Barna Hedenhös i världsrymden'' EMI P 1997
''Barna Hedenhös 21 visor'' EMI P 1997

Källor


Soloalbumens baksidor
Family Four: Guldkorn (skivkonvolut)
Rätt låt vann: Vinnarna (skivkonvolut)
Rätt låt vann: Favoriterna (skivkonvolut)
''Pierre stod kvar i sin vita smoking'' (tidningsartikel)
''Upp ur källaren'' (notis)
Per Wiker - Biografi, Pierre Isacsson
Kategori:Svenska vissångare
Kategori:Svenska sångare
Kategori:Födda 1947
Kategori:Avlidna 1994
Kategori:Personer som omkommit i samband med fartygsförlisningar
Kategori:Män
Kategori:Estoniakatastrofen
nl:Pierre Isacsson

Griselda


Griselda (eller Grizelda) är ett germanskt namn och betyder "mörk strid" eller "grå strid". Zelda (namn) är en kortform av namnet. Enligt namnsajten Behindthename http://www.behindthename.com/php/view.php?name=griselda kommer namnet av "gris" som betyder grå och "hild" som betyder strid.
I Sverige finns det 27 kvinnor som har förnamnet Griselda. Av dessa har 11 namnet Griselda som tilltalsnamn/förstanamn.

Personer med namnet Griselda/Grizelda


Griselda är en person i Giovanni Boccaccios Decamerone, den 10:e dagens 10:e novell. Den handlar om hur markgreve Valter gifter sig med den vackra och dygdiga bonflickan Griselda och prövar hennes trohet och tålamod gneom att ta henn från barnen, låtsas förskjuta henne och gifta sig med en förnämare brud, varvid Griselda, som sätts att ornda allt för den nya bruden, ber sin man att inte pröva sin nya brud så hårt som han prövat henne. Därpå avslöjar greven den förmenta bruden som deras dotter, och Griselda får återta sin förra ställning som grevinna. Francesco Petrarca återberättade senare denna berättelse på latin och från denna version har förekommit på de flesta europeiska språk. Den svenska folkboken ''Grisilla'' utgavs 1644 och har sedan omtryckts i en rad upplagor. Om samma Griselda berättar Geoffrey Chaucers Canterbury Tales (Berättelser från Canterbury).
Griselda Pollock, brittisk feministisk konstvetare

Noter


Kategori:Kvinnonamn
de:Griseldis
en:Griselda
id:Griselda
it:Griselda
pl:Gryzelda